سینی زیر موتور لیفان ۸۲۰

سینی زیر موتور لیفان ۸۲۰ ، یکی از قطعات مورد نیاز برای خودروی لیفان 820 می باشد

که از جمله مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  •   مقاوم در برابر ضربات شدید
  •  همراه با پیچ و مهره های مورد نیاز
  • آلیاژ اصلی
  •  بدون هیچگونه سوراخ کاری روی بدنه خودرو
  • فابریک خودرو لیفان ۸۲۰
  •  هواکشی موتور دارای طراحی مناسب
  • جلوگیری از پرتاب سنگ واشیای دیگر از زیر خودرو به قطعات زیرین
  • محفوظ ماندن از برخورد اجسام غلطان در جاده یا خیابان با لوازم زیر ماشین
  • کمک کردن به خودرو در حفظ حرارت درونی و گرم شدن موتور در هوای سرد زمستان به موتور خودرو